Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326479
 

 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza >
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WINB w Warszawie realizowana jest poprzez e-puap (Elektroniczny Portal Usług Administracji Publicznej).

Od maja 2008 r. organy władzy publicznej przyjmują dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych, ePUAP stworzył elektroniczne skrzynki podawcze, z których może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu i jest zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:
 •  generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
 •  archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
 •  udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez Internet (przeglądarka internetowa),
 •  przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
 • formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
 •  skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
 • przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
 • obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
 • automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
 • bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

 

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 

 

 

 

 • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 01.06.2008
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05