Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Przepisy


Teksty jednolite ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie opublikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl.  
Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone