Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

____________________________________________________________________

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach

_____________________________________________________________.

Nowe Kierownictwo WINB w Warszawie

Stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zajmuje Pani Marzena Dębowska.

Obowiązki Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego  Inspektora Nadzoru Budowlanego pełni Pani Katarzyna Matusz.

_____________________________________________________________

Dni wolne od pracy w urzędzie w 2017 roku

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku dni 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia są dniami wolnymi od pracy (urząd nie będzie czynny). Natomiast dni 13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

____________________________________________________________________

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Białobrzegi 7-8 czerwca 2016 r.

W dniach 7-8 czerwca br. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Warsztaty Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.
W programie Warsztatów znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące:


- udostępniania informacji publiczej (zasad, trybu, najczęściej popełnianych błędów);
- ostatnich nowelizacji prawa budowlanego;
- utrzymania obiektów budowlanych w świetle nowelizacji wprowadzonych ustawąz dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
- zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Tematyka związana z udostępnianiem informacji publiczej została opracowana i przedstawiona przez dr Piotra Sitniewskiego, zaś dotycząca ostatnich nowelizacji prawa budowlanego przez Norberta Książka dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
W Warsztatach udział wziął Sylwester Dąbrowski - I Wicewojewoda Mazowiecki, Jacek Szer - pełniący obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiej Stacji Santarno Epdemiologiczej.

_____________________________________________________________

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Wiecej informacji na temat projektu tutaj

_____________________________________________________________

Nowa wizualizacja Buletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Od dnia 20 lutego 2014 r. Biuletyn dostępny jest w nowej wizualizacji.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą są ułatwienia dostępu dla osób słabowidzących (widoczne w prawym górnym rogu widoku każdej strony).

Ponadto nowa wizualizacja jest bardziej przejrzysta, intuicyjna w obsłudze a format prezentowanych treści w pełni odpowiada aktualnym, przepisom.

 

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 2014-02-21
_____________________________________________________________
Wzory druków obowiązujacych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Informujemy, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie obowiązują żadne szczególne wzory druków dotyczące spraw z zakresu prawa budowlanego.

Oznacza to, iż akceptowane są wszelkie składane wnioski, zawiadomienia itp., pisane pismem ręcznym lub maszynowym, o ile zawierają wszystkie elementy (informacje) wymagane przepisami ustawy prawo budowlane. Przykładowo zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych powinno zawierać wszystkie dane wymagane art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

_____________________________________________________________

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 09.11.2010
TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE


Z dniem 1 lipca 2008r. uruchomiony został telefon alarmowy (służący wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych), o numerze:

.

0 600 779 268

.

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Warszawie.
W godzinach pracy WINB w Warszawie telefonem alarmowym jest numer 022 863 90 12.

Powyższy
numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego oraz dla których organem właściwym jest
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

.

_____________________________________________________________


  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 30.06.2008

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone