Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli (specjalność kolejowa)
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326476
 

 - Praca w Inspektoracie > Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli (specjalność kolejowa) >

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu:  0,5 lub 1,0
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym związanych z wydawaniem postanowień, decyzji administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe techniczne;
Okres doświadczenia: 

Pozostałe wymagania niezbędne:

-uprawnienia
budowlane w specjalności kolejowej;
- wiedza z prawa budowlanego, KPA;
- umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
- zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism;
- prawo jazdy.

Wymagania dodatkowe:
-  znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-kopia dowodu osobistego;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
-życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 09 - 13 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.


drukuj ()

  • autor informacji: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 31.08.2009
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-09-01 08:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 08:55
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05