Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Status prawny
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Status prawny
-
-Kompetencje
-
-Tryb działania
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326475
 

 - Działalność Urzędu > Status prawny >

Status Prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest aparatem pomocniczym Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem nadzoru powołanym do kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. WINB działa na podstawie:


  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 577)
  • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 996)
  • Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668)
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 06.07.2009 r.
  • autor: M. A., data: 10.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05