Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Kompetencje


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Województwa
Mazowieckiego w szczególności obejmujące:


  1. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.
  2. Kontrolę działania starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
  4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.
  5. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
  6. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego I instancji w sprawach,
    w których organem administracji budowlanej w I instancji jest wojewoda.

  • autor: M. A., data: 05.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone