Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Kompetencje
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Status prawny
-
-Kompetencje
-
-Tryb działania
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326473
 

 - Działalność Urzędu > Kompetencje >

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Województwa
Mazowieckiego w szczególności obejmujące:


  1. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.
  2. Kontrolę działania starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
  4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.
  5. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
  6. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego I instancji w sprawach,
    w których organem administracji budowlanej w I instancji jest wojewoda.

  • autor: M. A., data: 05.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05