Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Tryb działania
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Status prawny
-
-Kompetencje
-
-Tryb działania
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326462
 

 - Działalność Urzędu > Tryb działania >

Tryb działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie regulują następujące akty prawne:


 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
  z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2006 r. Nr 156, poz.1118),
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),
 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002
  r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień
  do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r.
  Nr 174, poz. 1423),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002
  r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania
  organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu
  kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz.1494),

 • autor: M. A., data: 05.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05