Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Wydział Orzeczniczo-Prawny

Do zadań Wydziału Orzeczniczo-Prawnego należy:

  1. prowadzenie jako organ II instancji, postępowań administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane, dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego;
  2. prowadzenia jako organu I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznawiania postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego;
  3. prowadzenie jako organ II instancji postępowań administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu administracyjnym
    w administracji;
  4. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
    i występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu rozstrzygnięć jako organ II instancji.
  • autor: M. A., data: 05.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone