Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326471
 

 - Organizacja > Wydział Orzeczniczo-Prawny >

Do zadań Wydziału Orzeczniczo-Prawnego należy:

  1. prowadzenie jako organ II instancji, postępowań administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane, dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego;
  2. prowadzenia jako organu I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznawiania postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego;
  3. prowadzenie jako organ II instancji postępowań administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu administracyjnym
    w administracji;
  4. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
    i występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu rozstrzygnięć jako organ II instancji.
  • autor: M. A., data: 05.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05