Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326461
 

 - Organizacja > Wydział Inspekcji i Kontroli >

Do zadań Wydziału Inspekcji i Kontroli należy:

 

1) prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, a dotyczących:

      a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:

a) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów  wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi
(w tym na terenach kolejowych zamkniętych),

b) dróg  publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego , a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

c) usytuowanych na obszarze kolejowym,

d) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi ,

b) prowadzenie postępowań  wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;

2) prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania    obiektów budowlanych, dla których Wojewódzki Inspektor jest organem I-szej instancji;

3) prowadzenie kontroli kompleksowych:

      a) starosty, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji,

      b) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu nadzoru budowlanego
I-szej instancji;

4) prowadzenie kontroli doraźnych, organów wymienionych w pkt 3) w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora;

5) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na    jego wezwanie;

6) udział we wspólnych kontrolach prowadzonych w oparciu o zawarte porozumienia.

  • autor: M. A., data: 03.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05