Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Wydział Inspekcji i Kontroli

Do zadań Wydziału Inspekcji i Kontroli należy:

 

1) prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, a dotyczących:

      a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:

a) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów  wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi
(w tym na terenach kolejowych zamkniętych),

b) dróg  publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego , a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

c) usytuowanych na obszarze kolejowym,

d) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi ,

b) prowadzenie postępowań  wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;

2) prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania    obiektów budowlanych, dla których Wojewódzki Inspektor jest organem I-szej instancji;

3) prowadzenie kontroli kompleksowych:

      a) starosty, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji,

      b) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu nadzoru budowlanego
I-szej instancji;

4) prowadzenie kontroli doraźnych, organów wymienionych w pkt 3) w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora;

5) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na    jego wezwanie;

6) udział we wspólnych kontrolach prowadzonych w oparciu o zawarte porozumienia.

  • autor: M. A., data: 03.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone