Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326467
 

 - Organizacja > Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa >


Do
zadań Zespołu ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa należy: 1) prowadzenie jako organ I-szej instancji
działalności inspekcyjnej, kontrolnej

i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane,

a dotyczących:         a)
prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów              budowlanych:- służących celom 
wojskowym i innym dotyczącym obronności, na terenach zamkniętych (poza
kolejowymi),- służących celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym
jednostek                         
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw
administracji                          
publicznej, na terenach zamkniętych;b) wyjaśniania przyczyny i okoliczności powstania
katastrofy budowlanej na terenach zamkniętych (poza kolejowymi); 2) prowadzenie
ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania     obiektów budowlanych na terenach
zamkniętych, dla których Wojewódzki Inspektor   
jest organem I-szej instancji,3) prowadzenie kontroli doraźnych, w zakresie
określonym przez Wojewódzkiego         
Inspektora ,4) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego    na jego
wezwanie,5) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie
uzgodnionym z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.  • autor: M. A., data: 03.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05