Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326472
 

 - Organizacja > Zespół ds. Finansowo-Księgowych >

Do zadań Zespołu ds.Finansowo-Księgowych należy prowadzenie spraw:

1) W zakresie koordynacji planowania, analiz i realizacji budżetu Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego:

a) opracowywanie projektu budżetu Wojewódzkiego Inspektora i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego na terenie województwa Mazowieckiego,

b) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewódzkiego Inspektora,

c) przygotowywanie propozycji podziału na poszczególne powiatowe inspektoraty kwot wydatków wynikających z dotacji celowych na finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej,

d) opracowywanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego decyzją Wojewody,

e) opracowywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków Inspektoratu,

f) przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków funduszów świadczeń socjalnych.

2) W zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej:

a) obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
i zakupów inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń
z ubezpieczenia społecznego pracowników i obsługa kasowa Inspektoratu,

b) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej,

c) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Inspektoratu,

d) współpraca z NBP w zakresie obsługi bankowej, rachunków w tym bieżącego
i pomocniczych,

e) obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,

f) sporządzanie bilansu rocznego,

g) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów prawem przewidzianych,

h) prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych,

i) prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego stanowisk pracy,

j) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i urzędami w zakresie spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 05.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05