Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Informacja o uniewaznieniu w części postępowania

Poniżej  szczegółowa informacja o częściowym  unieważnieniu postępowania zamówienia publicznego:
"Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych".