Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu legionowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
  • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
  • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Legionowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 15.03.2023 r.


 

wstecz

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone