Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Zespół ds. Budownictwa Obronności i BezpieczeństwaDo
zadań Zespołu ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa należy: 1) prowadzenie jako organ I-szej instancji
działalności inspekcyjnej, kontrolnej

i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane,

a dotyczących:         a)
prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów              budowlanych:- służących celom 
wojskowym i innym dotyczącym obronności, na terenach zamkniętych (poza
kolejowymi),- służących celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym
jednostek                         
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw
administracji                          
publicznej, na terenach zamkniętych;b) wyjaśniania przyczyny i okoliczności powstania
katastrofy budowlanej na terenach zamkniętych (poza kolejowymi); 2) prowadzenie
ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania     obiektów budowlanych na terenach
zamkniętych, dla których Wojewódzki Inspektor   
jest organem I-szej instancji,3) prowadzenie kontroli doraźnych, w zakresie
określonym przez Wojewódzkiego         
Inspektora ,4) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego    na jego
wezwanie,5) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie
uzgodnionym z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.  • autor: M. A., data: 03.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone