Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Aktualności
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 280351
 

 - Aktualności >

____________________________________________________________________

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Białobrzegi 7-8 czerwca 2016 r.

W dniach 7-8 czerwca br. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Warsztaty Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.
W programie Warsztatów znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące:


- udostępniania informacji publiczej (zasad, trybu, najczęściej popełnianych błędów);
- ostatnich nowelizacji prawa budowlanego;
- utrzymania obiektów budowlanych w świetle nowelizacji wprowadzonych ustawąz dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
- zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Tematyka związana z udostępnianiem informacji publiczej została opracowana i przedstawiona przez dr Piotra Sitniewskiego, zaś dotycząca ostatnich nowelizacji prawa budowlanego przez Norberta Książka dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
W Warsztatach udział wziął Sylwester Dąbrowski - I Wicewojewoda Mazowiecki, Jacek Szer - pełniący obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiej Stacji Santarno Epdemiologiczej.

_____________________________________________________________

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Wiecej informacji na temat projektu tutaj

_____________________________________________________________

Nowa wizualizacja Buletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Od dnia 20 lutego 2014 r. Biuletyn dostępny jest w nowej wizualizacji.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą są ułatwienia dostępu dla osób słabowidzących (widoczne w prawym górnym rogu widoku każdej strony).

Ponadto nowa wizualizacja jest bardziej przejrzysta, intuicyjna w obsłudze a format prezentowanych treści w pełni odpowiada aktualnym, przepisom.

 

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 2014-02-21
_____________________________________________________________
Wzory druków obowiązujacych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Informujemy, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie obowiązują żadne szczególne wzory druków dotyczące spraw z zakresu prawa budowlanego.

Oznacza to, iż akceptowane są wszelkie składane wnioski, zawiadomienia itp., pisane pismem ręcznym lub maszynowym, o ile zawierają wszystkie elementy (informacje) wymagane przepisami ustawy prawo budowlane. Przykładowo zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych powinno zawierać wszystkie dane wymagane art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

_____________________________________________________________

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 09.11.2010
TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE


Z dniem 1 lipca 2008r. uruchomiony został telefon alarmowy (służący wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych), o numerze:

.

0 600 779 268

.

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Warszawie.
W godzinach pracy WINB w Warszawie telefonem alarmowym jest numer 022 863 90 12.

Powyższy
numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego oraz dla których organem właściwym jest
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

.

_____________________________________________________________


  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 30.06.2008
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05