Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Aktualności
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 210883
 

 - Aktualności >

W dniu 27 maja br. (piątek po święcie Bożego Ciała)

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

nie pracuje.

 

 

Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich urzędów admnistracji rządowej w kraju na mocy zarządzenia  z dnia 11 maja 2016r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odpracowanie ww. dnia wolnego nastąpi w sobotę 4 czerwca (godz. 8:00 - 16:00)

 

_____________________________________________________________

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Wiecej informacji na temat projektu tutaj

_____________________________________________________________

Nowa wizualizacja Buletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Od dnia 20 lutego 2014 r. Biuletyn dostępny jest w nowej wizualizacji.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą są ułatwienia dostępu dla osób słabowidzących (widoczne w prawym górnym rogu widoku każdej strony).

Ponadto nowa wizualizacja jest bardziej przejrzysta, intuicyjna w obsłudze a format prezentowanych treści w pełni odpowiada aktualnym, przepisom.

 

autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 2014-02-21
_____________________________________________________________
Wzory druków obowiązujacych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Informujemy, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie obowiązują żadne szczególne wzory druków dotyczące spraw z zakresu prawa budowlanego.

Oznacza to, iż akceptowane są wszelkie składane wnioski, zawiadomienia itp., pisane pismem ręcznym lub maszynowym, o ile zawierają wszystkie elementy (informacje) wymagane przepisami ustawy prawo budowlane. Przykładowo zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych powinno zawierać wszystkie dane wymagane art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

_____________________________________________________________

autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 09.11.2010
TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE


Z dniem 1 lipca 2008r. uruchomiony został telefon alarmowy (służący wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych), o numerze:

.

0 600 779 268

.

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Warszawie.
W godzinach pracy WINB w Warszawie telefonem alarmowym jest numer 022 863 90 12.

Powyższy
numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego oraz dla których organem właściwym jest
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

.

_____________________________________________________________


autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 30.06.2008
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 6.93