Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Status prawny

Status Prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest aparatem pomocniczym Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem nadzoru powołanym do kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. WINB działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 577)
  • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 996)
  • Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668)
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 06.07.2009 r.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone