Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności


Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Garwolinie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu garwolińskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Garwolińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 01.07.2019 r.

 

 


Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Legionowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu legionowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Legionowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 17.06.2019 r.

 

 

drukuj ()


Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Przasnyszu

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu przasnyskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Przasnyskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 30.05.2019 r.

 

 

drukuj ()


Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

 


 

2 maja dniem wolnym dla administracji rządowej

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2 maja 2019r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

W zamian dniem pracy dla administracji rządowej będzie sobota 11 maja br.

 


 

Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Wołominie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu wołomińskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Wołomińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 20.03.2019 r.

 


Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Piasecznie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Piaseczyńskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 28.02.2019 r.


 

24 grudnia dniem wolnym dla administracji rządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poniedziałek 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
W zamian wyznaczonym dniem pracy organów administracji rządowej została sobota 15 grudnia 2018 r.

 


 

Problemy z kontaktem telefonicznym z urzędem

W związku z wymianą centrali telefonicznej w dniu dzisiejszym (26.11.2018) mogą występować problemy z kontaktem telefonicznym z naszym urzędem.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Warszawskiemu Zachodniemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 02.01.2019 r.

 


 

drukuj (Poszukiwani kandydaci na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

Referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 


 

Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 


 

Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

 


 

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Falenty 15-16 maja 2018r.

 • Wojewoda Mazowiecki
 • Uczestnicy warsztatów
 • Jacek Kosiorek, PIRC
 • Iwona Koza, Wody Polskie

 

W dniach 15-16 maja br. w Falentach odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Warsztaty Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.


W programie Warsztatów znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące:

- instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych,

- budownictwa wodnego w kontekście zmian wprowadzonych ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku,

- prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji.

 

Tematyka związana z instalacjami teletechnicznymi w budynkach wielorodzinnych została opracowana i przedstawiona przez Jacka Kosiorka- Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, zaś dotycząca budownictwa wodnego przez Iwonę Kozę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zagadnienia z postępowania egzekucyjnego przedstawił dr Krzysztof Sobieralski. W Warsztatach udział wziął Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, Norbert Książek – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Sylwester Janyszko – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, st. bryg. Bogdan Łasica  - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 
 
 

 


Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 


Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

4 maja 2018r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

W zamian dniem pracy dla administracji rządowej będzie sobota 19 maja br.


Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żyrardowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żyrardowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 31.03.2018 r.

 

drukuj ()


 
 
 
Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie
 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu węgrowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Węgrowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wegrowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 10.03.2018 r.

 

drukuj ()


Nowe kierownictwo WINB w Warszawie

 

Stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zajmuje Pani Marzena Dębowska.

Obowiązki Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego  Inspektora Nadzoru Budowlanego pełni Pani Katarzyna Matusz.

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu łosickiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Łosickiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 15.01.2018 r.

drukuj (Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach)


Dni wolne od pracy w urzędzie w 2017 roku

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku dni 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia są dniami wolnymi od pracy (urząd nie będzie czynny). Natomiast dni 13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

 


 

Akcja spoKREWnieni służbą w Mazowiecki Urzędzie Wojewódzkim 28 marca 2017 r.

 • plakat

Mazowiecki Urząd Wojewódzki organizuje pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji akcję zbiórki krwi dla wszystkich potrzebujących pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Spiera w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 9:30 oficjalnie otworzy akcję adresowaną do pracowników urzędu i służb zespolonych podległych wojewodzie, w której każdy może wziąć udział. Zapraszamy do udziału w części oficjalnej wszystkie Służby, Inspekcje i Straże.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie wystawi ambulans na dziedzińcu Urzędu w godzinach od 9.00 do 15.00 przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

 


 

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Białobrzegi 7-8 czerwca 2016 r.

 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty

W dniach 7-8 czerwca br. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Warsztaty Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.
W programie Warsztatów znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące:


- udostępniania informacji publiczej (zasad, trybu, najczęściej popełnianych błędów);
- ostatnich nowelizacji prawa budowlanego;
- utrzymania obiektów budowlanych w świetle nowelizacji wprowadzonych ustawąz dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
- zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Tematyka związana z udostępnianiem informacji publiczej została opracowana i przedstawiona przez dr Piotra Sitniewskiego, zaś dotycząca ostatnich nowelizacji prawa budowlanego przez Norberta Książka dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
W Warsztatach udział wziął Sylwester Dąbrowski - I Wicewojewoda Mazowiecki, Jacek Szer - pełniący obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiej Stacji Santarno Epdemiologiczej.

 


 

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Wiecej informacji na temat projektu tutaj

 


 

Nowa wizualizacja Buletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Od dnia 20 lutego 2014 r. Biuletyn dostępny jest w nowej wizualizacji.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą są ułatwienia dostępu dla osób słabowidzących (widoczne w prawym górnym rogu widoku każdej strony).

Ponadto nowa wizualizacja jest bardziej przejrzysta, intuicyjna w obsłudze a format prezentowanych treści w pełni odpowiada aktualnym przepisom.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone