Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

27 grudnia dniem wonym dla administracji rządowej

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

27 grudnia 2019r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

Dniem pracy dla administracji rządowej będzie sobota 14 grudnia br.

 

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu lipskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Lipskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 30.11.2019 r.

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu otwockiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Otwockiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 30.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. zlecenia badań probek wyrobów budowlanych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dot. zlecenia badań probek wyrobów budowlanych

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.08.2019r.

Informacja o uniewaznieniu w części postępowania

Poniżej  szczegółowa informacja o częściowym  unieważnieniu postępowania zamówienia publicznego:
"Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych".