Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do urzędu można składać w następujący sposób:
 

  •  pisemnie na adres korespondencyjny WINB w Warszawie lub osobiście w kancelarii (pokój 23) w godzinach pracy Inspektoratu
  • za pomocą:
    • telefaksu (na numer 22 863 90 15)
    • poczty elektronicznej na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl
    • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - epuap.gov.pl
  • także ustnie do protokołu.


Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania(§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jego Zastępca, naczelnicy wydziałów oraz pracownicy Urzędu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach indywidualnych w każdy poniedziałek w godzinach 900-1700 oraz w każdy czwartek w godzinach 800-1600, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania (Zarządzenie MWINB nr 5/23 z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie).

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone