Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Załatwianie spraw w urzędzie

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 


 

Formy dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dokument elektroniczny doręczany do urzędu powinien zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej (umożliwiające  identyfikację i kontakt). Ponadto taki dokument powinien być podpisany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź Profilem Zaufanym (nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej).

Akceptowane formy doręczenia dokumentów elektronicznych:

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza urzędu dostępną na platformie ePUAP (epuap.gov.pl; adres ESP: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP)
 • Informatyczne nośniki danych
 • Poczta elektroniczna (tylko w przypadku udostępniania informacji publicznej, karg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail)

Informatyczne nośniki danych:

 • Płyty CD-RW i DVD-RW
 • Nośniki pamięci masowej USB

Akceptowane formaty plików:

 • Pliki programów MS Office (DOC, XLS, XPS, PPT, PPS, RTF)
 • Pliki programów Open Office (ODS, ODT, ODP)
 • Pliki graficzne (GIF, TIF, BMP, JPG, PNG)
 • Pliki multimedialne (MP3, WAV, OGG, AVI, MPG, MP4)
 • Pliki skompresowane (ZIP, 7Z)
 • TXT
 • CSV
 • PDF

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwo

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa składane do WINB należy dokonywać na właściwe konto Urzędu  Miasta Stołecznego Warszawy.

 


 

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone