Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Kompetencje

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Województwa Mazowieckiego w szczególności obejmujące:

 

1. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

2. Kontrolę działania starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

5. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

6. Pełnienie funkcji organu nadzoru budowlanego I instancji w sprawach, w których organem administracji budowlanej w I instancji jest wojewoda.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone