Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

WIK

Wydział Inspekcji i Kontroli

 • Prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, a dotyczących:
   
  • prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:
   • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów  wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi(w tym na terenach kolejowych zamkniętych),
   • dróg  publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego , a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
   • usytuowanych na obszarze kolejowym,
   • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
  • prowadzenie postępowań  wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;
    
 • Prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania    obiektów budowlanych, dla których wojewódzki inspektor jest organem I-szej instancji;
   
 • Prowadzenie kontroli kompleksowych:
   
  • starosty, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji,
  • powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu nadzoru budowlanego I-szej instancji;
    
 • Prowadzenie kontroli doraźnych, wyżej wymienionych organów w zakresie określonym przez wojewódzkiego inspektora;
   
 • Udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;
   
 • Udział we wspólnych kontrolach prowadzonych w oparciu o zawarte porozumienia.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone