Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

ZOB

Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa

 • Prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane, a dotyczących:
   
  • prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:
   • służących celom wojskowym i innym dotyczącym obronności, na terenach zamkniętych (poza kolejowymi),
   • służących celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, na terenach zamkniętych,
  • wyjaśniania przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej na terenach zamkniętych (poza kolejowymi);
    
 • prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych, dla których wojewódzki inspektor jest organem I-szej instancji;
   
 • prowadzenie kontroli doraźnych, w zakresie określonym przez wojewódzkiego inspektora;
   
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;
   
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie uzgodnionym z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone