Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Starszy Inspektor Do spraw: Wyrobów Budowlanych Wydział Wyrobów Budowlanych Ogłoszenie nr 136324 / 12.04.2024

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzenie kontroli planowych i doraźnych
Prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji
Udział w kontrolach prowadzonych przez GINB - na jego wezwanie
Zlecenie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych
Przekazywanie GINB informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym o wydanych postanowieniach i decyzjach

 

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – wypełnij samodzielnie lub zamów przez CEEB

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Więcej informacji na powyższy temat w załączniku lub po kliknięciu w grafikę.


 

  • Bez tytułu eb

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

 

Komunikat GINB w sprawie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu


 

Wzory dokumentów w WINB

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wzory dokumentów:

  • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  • wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej informacji pod tym adresem.

 


 

Platforma e-usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewodzki w Warszawie uruchomił platformę e-usług, która udostępnia usługi elektroniczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego realizowane przez MUW w Warszawie i 12 jedonstek administracji rządowej działających na terenie województwa (w tym WINB w Warszawie).

Za pośrednictwem platformy w WINB w Warszawie można zrealizować:

 

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów"

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone