Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

PT FEnIKS 2021-2027

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Instytucja Zarządzająca udostępniła mechanizm umożliwiający zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach FEnIKS.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie - przedłużony nabór do 1 lipca 2024 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu sochaczewskiego

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie uprawnień budowlanych oraz wymaganego stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Sochaczewskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dokumenty należy składać (osobiście, listownie lub za pośrednictwem usługi elektronicznej: ePUAP lub eDoręczenia) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 01.07.2024 r. (data wpływu do urzędu).

 


 

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – wypełnij samodzielnie lub zamów przez CEEB

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Więcej informacji na powyższy temat w załączniku lub po kliknięciu w grafikę.


 

 • Bez tytułu eb

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

 

Komunikat GINB w sprawie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu


 

Wzory dokumentów w WINB

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wzory dokumentów:

 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej informacji pod tym adresem.

 


 

Platforma e-usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewodzki w Warszawie uruchomił platformę e-usług, która udostępnia usługi elektroniczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego realizowane przez MUW w Warszawie i 12 jedonstek administracji rządowej działających na terenie województwa (w tym WINB w Warszawie).

Za pośrednictwem platformy w WINB w Warszawie można zrealizować:

 

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie uczestniczy w projekcie Mazoweckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów"

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone