Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie miasta stołecznego Warszawy

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
  • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
  • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Prezydentowi m. st. Warszawy kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 12.02.2024 r. (data wpływu do urzędu).


 

wstecz

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone